مشاوره تامین مالی

روش‌های مختلف تأمین مالی شرکت‌های مختلف که هر یک شرایط مخصوصی دارند، وضعیت‌های متفاوتی را پدید می‌آورند. برای دستیابی به ترکیب مناسب روش‌های تأمین مالی یک شرکت، در ابتدا باید به ‌صورتی کاملاً دقیق و به تفصیل، جریانات نقدینگی در حالات مختلف بررسی شود و با استفاده از رو‌ش‌های عملیاتی تأمین مالی در کشور و هم‌چنین ویژگی‌ها و قابلیت‌های شرکت، تحلیلی دقیق، مشخص و عملیاتی برای ارائه ساختارهای تأمین مالی بالقوه برای آن طرح ارائه شود.

بورس

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور، نقش مهمی در جذب پس اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آن‌ها در جهت تامین مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی دارد و عمده‌ترین دلیل تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و یا تأسیس شرکت سهامی عام در بازار سرمایه، استفاده از این بازار و مزایای آن می‌باشد. صندوق شریف با همکاری شرکت تأمین‌سرمایه آرمان، رسالت خود می‌بیند نسبت به ارائه خدمات مشاوره به مشتریان خود در خصوص اجرای فرآیند عملیاتی تأسیس و همچنین فرآیند تبدیل شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی‌خاص به عام و اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید.