درباره ما

«صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات شریف»، از جمله صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری است که به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت­های پژوهشی، کاربردی، توسعه­ای، فناوری و همچنین ارائه خدمات مالی ویژه و منحصر به فرد به کارآفرینان متخصص و نوآوران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، بانک توسعه صادرات، صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران و گروه راهبران اقتصادی آرمان مستند بر ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مکرر در ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه) و بر اساس مجوز کارگروه مربوطه، در سال ۱۳۸۹ تاسیس گردید.

 

هدف:

حمایت و تجاری سازی طرح های پژوهشی نوآورانه و اختراعات نخبگان

خدمات بخش خصوصی:

  • تامین مالی
  • هدایت و مشاوره طرح‌ها و شرکت‌ها تا رسیدن به سوددهی و شروع دوران بلوغ سازمان

موضوع فعالیت:

  • اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرح های پژوهشی و کاربردی
  • تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح های نوآور
  • صدور ضمانت نامه‌های مورد نیاز متقاضیان اجرای طرح پژوهشی و فناوری جهت ارائه به سایر موسسات
  • کمک و حمایت از ایجاد، گسترش و ترویج نهادهای موثر در رشد و توسعه صادرات با تاکید بر هم افزایی بین آنها در راستای تحقق ” تولید برای صادرات”