ضمانت نامه

طبق اساسنامه صندوق، صدور ضمانت نامه‌های مختلف از جمله حمایت‌هایی است که جهت تسهیل امور شرکت‌های دانش بنیان و نوآور در قالب (آیین نامه تضمین معاملات دولتی، مصوبه بند خ و تصویب نامه اساسنامه صندوق مصوب هیأت وزیران)، انجام می‌پذیرد.

یکی از مشکلات شرکت‌های فناور و  دانش‌بنیان جهت شرکت در مناقصات و همچنین عقد قراردادهای پیمانکاری با دستگاه‌های اجرایی دولتی، ارائه ضمانتنامه‌های مختلف به این دستگاه‌ها می‌باشد. از آنجایی که عموم این شرکت‌ها نوپا بوده و دارای اعتبار چندانی نزد بانک‌های تجاری نمی‌باشند، لذا همواره با مشکل عدم دسترسی به ضمانتنامه‌های مختلف مواجه هستند.

لذا صندوق شریف با آگاهی از این موضوع و در چارچوب اساسنامه خود براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه مورخ ۹۴/۹/۲۲ مصوب هیئت وزیران (همانند دیگر بانک‌های عامل)، برای شرکت‌های فناور و دانش بنیان سراسر کشور، مجاز به صدور انواع ضمانت‌نامه (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و…) می باشد.

با توجه به لزوم صدور هر چه سریعتر ضمانت‌نامه‌های درخواستی از سوی متقاضیان، این صندوق اقدام به تشکیل پرونده اعتباری برای هر یک از متقاضیان نموده و صدور هر مورد ضمانت‌نامه، با توجه به بررسی‌های اعتباری قبلی، به سرعت و سهولت میسر می‌باشد.

شرایط صدور ضمانت­نامه توسط صندوق:

  • سپرده نقدی: حداقل ۵ درصد
  • ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده معاف از پرداخت سپرده نقدی (ودیعه) می‌باشند.
  • وثایق: تضامین مورد قبول صندوق با توجه به امتیازاعتباری شرکت تعیین می‌گردد.
  • نرخ کارمزد: برابر با نرخ­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

همچنین شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند از ضمانت‌نامه بانک‌های عامل به واسطه صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده نمایند. در این حالت متقاضی باید پس از ارایه و تأیید صلاحیت دانش‌بنیان شدن خود به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به آدرس www.daneshbonyan.ir، درخواست ضمانت نامه خود را به صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس www.nsfund.ir اعلام نماید. متقاضی می‌تواند صندوق شریف را به عنوان کارگزار ارزیابی خود در درخواست معرفی نماید، پس از تکمیل فرآیند ارزیابی و دفاع، صندوق نوآوری شرکت دانش بنیان را به یکی از بانک‌های عامل خود جهت صدور ضمانت‌نامه معرفی می‌نماید.

درخواست صدور ضمانت‌نامه طی یک نامه رسمی و خطاب به مدیرعامل صندوق و به همراه مشروح مستندات درخواستی، به پست الکترونیکی صندوق به آدرس sharifvc.ir@gmail.com  ارسال گردد.

 

فرم‌های مورد نیاز در مرحله ارزیابی :